Handikappridning

Ridning för barn med särskilda behov. I små grupper eller enskilt efter behov på våra lugna och snälla hästar.

 

Handikappridning är ett begrepp med gamla anor. Redan på medeltiden likställdes övningar till häst med massage. På 1500-talet rekomenderades ridning för upprättandet och vidmakthållande av hälsan.Speciellt påpekades att ridning inte bara befrämjade fysiken utan även positivt påverkade sinnena.

 

Ridningen och kontakten med hästar är inte enbart fysisk träning utan också viktigt ur ett socialt och psykiskt sammanhang.

Att skritta är till exempel att jämföra med människans sätt att gå. Bara genom att klappa en häst blir du både lugn och glad, eftersom kroppens må bra-ämnet oxytocin frigörs.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved